اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

مرامنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی

الف) مقدمه
ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون
نهضت انقلابی مومنان و آزادگان ایران سرافراز و پیروزی خون برشمشیر و کلام بر سلاح به تعبیر آن مراد و رهنما، حضرت امام خمینی (ره)" انفجارنور" بود. اکنون در آغاز بیستمین سالگرد استقرار نظام دین مدار ومردم سالار "جمهوری اسلامی ایران" همچنان شاهد آزاد شدن نیروها و توان‌هایی هستیم که پویایی، شادابی و حقانیت انفجار آغازین را تداعی می‌کند، دوران افتخار آفرین دفاع مقدس و طی مراحل پرافراز ونشیب پس از آن حاکی از این توان زوال ناپذیراست.
حماسه دوم خرداد جلوه دیگری از 22 بهمن بود که برشفافیت آرمانهای انقلاب افزود و حرکت مردم را به سوی جامعه عادل وفاضل سرعت بخشید. دوم خرداد تجلی دیگری از وحدت وهمدلی روحانیت روشن ضمیر و روشنفکران متدین بود که توان متراکم در متن جامعه، مخصوصاً مردان وزنان نسل دوم انقلاب را آنچنان آزاد ساخت که امید است لحظه‌‌ای از آفرینش‌ حماسه‌های جاودان بازنایستد و در سیر آفاق معنویت ، عدالت و آزادی پرشتاب به پیش رود و در تثبیت جایگاه شایسته ایران در تصمیم‌گیری جهانی توفیق یابد.
نیروی حیاتی انقلاب پس از موفقیت عظیم خود در انهدام نظام استبدادی و سلطنت وابسته و تأسیس و تثبیت نظامی نوین، امروز به نشاط و سرزندگی ایران اسلامی معطوف شده است و انگیزه‌های مشارکت جویانه مردم را به سوی طرح خواسته‌های صریح و مستقیم سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی سوق می‌دهد.
از این رو در آغاز دهه سوم انقلاب اسلامی، وظیفه مبرم وعمل صالح، ساماندهی فضای سیاسی- اجتماعی وسازماندهی نهادها و قالب‌هایی است که این مطالبات بی‌واسطه را پالایش کرده ودر خدمت فرآیند تصمیم گیری کلان کشور قرار دهد.
امروز بقاء‌و تداوم شور انقلابی و تضمین انگیزه مشارکت جویی مردم در گرو تأسیس و تقویت نهادهای مدنی، تعمیق بنیادهای نظری مشارکت اجتماعی وگسترش زمینه‌های عملی این مشارکت ،‌قانونمند کردن رقابتهای سیاسی، عرضه چهره‌ جذاب ومقبول از نظام مبتنی براسلام ناب محمدی(ص) انتقال حافظه تاریخی و تجارب سیاسی به نسل دوم انقلاب، وسامان دادن نظام توزیع قدرت در بین مردم می‌باشد.
تجربه دوم خرداد نشان داد که ساماندهی فضای سیاسی – اجتماعی کشور ومتشکل ساختن تقاضاهای مردمی، قالبهای جدیدی را می‌طلبد و باید با نگرشی نو وحرکتی دیگر ، فارغ از روزمرگی ، پراکنده کاری و فرقه گرایی، فرصت‌ها وامکانات برآمده از روند تکامل و پویایی جامعه را قدر شناخت و از آنها در جهت نهادینه کردن وپایدار ساختن مشارکت مردم بهره کامل گرفت.
قانون اساسی میثاق گران سنگ ملت و حاصل خون شهیدان و مجاهدت مردان وزنان شریف ایران سرافراز است که برپایه مواضع بنیادین انقلاب اسلامی ،" استقلال آزادی و جمهوری اسلامی" قرار دارد و چارچوب حقوقی مناسبی برای پاسخگویی به این ضرورت حقوقی، راه را برای توسعه ونوسازی سیاسی ایران هموار می‌سازد و اکنون فعلیت یافتن تمامی ظرفیت‌های نهفته در قانون اساسی، نیازمند تلاش دسته جمعی و سازمان یافته‌ آن جریان‌های اصلی است که ریشه در انقلاب اسلامی، دل در گرو ایران زمین و چشم به افق روشن آینده دارند.
بی شک عوامل اساسی پیدایش انقلاب اسلامی واستقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را باید مردم، اسلام، و رهبری دانست و بدون تردید، بقای آن نیز در ترکیب این سه عنصر نهفته است. فرسایش انگیزه‌های مشارکت جویانه مردم، برداشت‌های سلیقه‌ای از مفاهیم دینی وبهره‌برداری نابجا از سرمایه‌های مقدس، مهم‌ترین افاقی است که کیان انقلاب را تهدید می‌کند و برهمه دوستداران نظام و انقلاب فرض است تا با جلب و افزایش اعتماد عمومی، به مثابه بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام، ارائه روزآمد دین و گسترش پایگاه مشروعیت ولایت فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسی، با این آفات مبارزه کنند و در پیشگیری از فرآیندهای انحطاط آفرین بکوشند، غلبه بر موانع ونابسامانی دیرپای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد زمینه‌های بالندگی و شکوفایی علمی وفرهنگی ،‌مستلزم حرمت نهادن به خرد نقاد و توان جمعی است. بدین سبب دستیابی به توسعه همه جانبه، پایدار و موزون را باید زمانی محقق دانست که فرآیندهای تبادل نظر وجریان آزاد اطلاعات که لازمه خرد جمعی و اعتماد عمومی است در سازوکارهای تصمیم سازی وتصمیم‌گیری دخالت داده شوند.
گشایش و تلطیف فضای گفت وگو واندیشه و تمهید و تضمین لوازم برقراری جدال احسن و گسترش روح قانونگرایی، راه اصلی بهر‌ه‌مندی از توان فکری نخبگان و فعلیت یافتن ظرفیتهای نظری و عملی جامعه است. عزم ملی هنگامی به سوی اهداف توسعه و پیشرفت جزم می‌شود که هزینه‌های آن به یکسان در میان شهروندان سرشکن شده و همگان در مسیر کسب مواهب توسعه، فرصت‌هایی برابر داشته باشند. بدیهی است که دستیابی به توسعه و رفاه ملی مستلزم کاروتلاش خستگی ناپذیر آحاد ملت و به کارگیری همه امکانات ملی وفرصت‌های بین‌المللی در جهت تولید هرچه بیشتر وآبادانی کشور است و دراین مسیر اهتمام خاص به وضع معیشت مستضعفان و زحمت‌کشان ومقابله با فساد ،‌فرصت طلبی وتبعیض سیاسی واقتصادی ،‌نه فقط آرمانی انسان دوستانه ،‌بلکه هدفی ترقی خواهانه و گامی درمسیر مردم سالاری تلقی می‌شود.
روشن است که تبدیل این اصول و آرمان‌ها به راهبرد وبرنامه، در گرو وجود توسعه احزاب ، سازمان‌ها ونهادهایی است که به گونه‌ای حرفه‌ای، محدودیت‌ها وظرفیت‌های کشور را بررسی کرده و نیروهای مستعد و کارآمد را برای انجام برنامه‌ها شناسایی و تربیت کنند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی که در پاسخگویی به وظیفه مبرم هر ایرانی دراین مرحله از انقلاب اسلامی موجودیت می‌یابد، دیدگاهها و مواضع زیر را مرام و مبنای فعالیت خود قرار داده وامیدوار است که بتواند با عمل به آموزه‌های دینی ورعایت معیارهای قانونی و براساس موازین شناخته‌شده اجتماعی و سیاسی، گام مؤثری در راه اعتلای میهن اسلامی بردارد و درحد توان خود در تحقق سه اصل" آزادی در بیان" "منطق در گفتگو" و" قانون در رفتار اجتماعی" گام بردارد.
ب ) دیدگاه‌ها و مواضع
1- دیانت و معنویت
ضرورت فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ارتقای اندیشه اسلامی و معنویت واخلاق محمدی و معیارقراردادن آنها در روابط ومناسبات فردی و اجتماعی و نیز تلاش برای زدودن رذیلت‌های اخلاقی از جمله ریا، تملق، نفاق، فساد وبی‌بندوباری از اهم وظایف جبهه به شمار می‌رود. انقلاب اسلامی دعوتی است برای احیای دین وحاکمیت بینش و منش اسلامی ؛ جبهه موظف است سیاستها و برنامه‌های خود را براساس هدف‌ها و وروح اسلام و عدم مغایرت آنها با موازین شرع مقدس بنا نهد و دراین راه بیش از هرچیز نیازمند هدایت و روشنگری مجامع دینی و دانشگاهی وتمامی عالمان وفرزانگان روشن ضمیر و ژرف‌اندیش است.
2- عدالت گستری و تبعیض زدایی
عدالت و قسط ،‌هدف بعثت پیامبران الهی و مایه دوام و پایه قوام جامعه است و باید روح عدالت علوی حاکم بر تمامی سیاست‌گذاری‌ها وبرنامه‌ریزی‌های نظام اسلامی باشد. در جامع داد بنیاد توان هر فرد صاحب اندیشه و نیرویی ،‌امکان و سرمایه هر صاحب تمکن خدمتگزاری و استعداد و ثروت خدادادی هر منطقه و سرزمینی ، زمینه شکوفایی و بروز دارند، ایجاد فرصت‌های مساوی و تضمین دسترسی به امکان‌های برابر و برخورداری متناسب آخاذ ملت از موهبت‌های جامعه فراهم کردن زمینه‌ شکوفایی استعدادها و آفرینندگی مردان و زنان درهمه عرصه‌ها، مقابله با تبعیض و زیاده‌طلبی و زدودن ننگ فقر و تامین زندگی شرافتمندانه برای همه افراد، به ویژه محرومان و مستضعفان ، از وظایف قطعی و نخستین نظام جمهوری اسلامی و هرجمع تلاش کننده در این راه است.
3- فضیلت مجاهدت
ارج گزاری به خدمت و فداکاری‌های مردم، نشانه فضیلت و اقتدار معنوی یک جامعه است. از این رو، ادای دین به ایثارگران عرصه جهاد وشهادت و ترویج فرهنگ متعالی بسیجی و قدردانی عملی ومستمر از فداکاری‌ها و جانبازی‌های بهترین فرزندان این سرزمین در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی از جمله تکالیف جبهه است.
4- حرمت انسان و حقوق وآزادی‌های قانونی
انسان در آئین الهی دارای کرامت است و پاسداری از حرمت آدمی و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع مردم، از اهم اهداف تشکیل جبهه است . انجام این رسالت مهم منوط است به :
آشنا تر ساختن مردم به حقوق خویش و زمینه‌سازی برای دستیابی آنها به آزادی‌های قانونی نظیر آزادی بیان، قلم وتشکیل اجتماعات، بسط و تقویت بنیادهای مدنی جامعه فرهنگ نقادی و نقدپذیری، تعمیق اخلاق و فرهنگ مباحثه و گفتگو، پرهیز از خودکامگی و ممانعت از شکستن حرمت‌ها و تجاوز به حقوق و آزادی‌های قانونی.
5- استقلال کشور واقتدار ملت
تقویت روحیه عزت طلبی و سرافرازی درمیان ملت، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و هرچه نیرومندتر ساختن بنیه دفاعی کشور، حفظ هوشیاری و آمادگی مردم، اجتماعی و بازاریابی و نشر آثار و مأثر فرهنگ اسلامی و ملی از جمله وظایف جبهه است.
6- حاکمیت قانون و امنیت اجتماعی
فراهم آوردن زمینه‌های تامین آرامش و آسودگی خاطر مردم در تمامی عرصه‌های عمومی و خصوصی زندگی ،‌از جمله اساسی‌ترین حقوق ملت است. رسیدن به امنیت که لازمه ارتقای معنوی و مادی جامعه است ،‌منوط به واقع‌بینی در طراحی اهداف، ثبات در اتخاذ سیاست‌ها وصراحت و شفافیت در وضع مقررات است. تلاش برای حاکمیت قانون وضابطه ، شرط پیشرفت اقتصادی ،‌اجتماعی، فرهنگی، وسیاسی است ونیز استقرار امنیت و ثبات، مستلزم مبارزه با قانون‌شکنی و خشونت، و مقابله با سوء استفاده‌کنندگان از امنیت واعتماد ملی می‌باشد.
7- وحدت اسلامی و وفاق ملی
ملت بزرگ ایران با برخورداری از مواریث عظیم اسلامی ومفاخر ارجمند فرهنگی به رغم گوناگونی‌های مذهبی، قومی و زبانی از پیوند و همبستگی خاص برخوردار است که در پرتو انقلاب اسلامی ،‌پایداری و قوام بیشتری نیز یافته است، حرمت گزاری به گرایش‌ها و نگرش‌های گوناگون ،‌دفاع از حقوق اقلیت‌ها و به رسمیت شناختن تنوع و تفاوت و هشیاری نسبت به توطئه‌ها وشیطنت‌های دشمنان شرط لازم همبستگی و وفاق اجتماعی است.
8- سازندگی وتوسعه پایدار همه جانبه
تداوم سازندگی اقتصادی همگام با توسعه سیاسی و شکوفایی فرهنگی به گونه‌ای موزون و همه جانبه با شتابی هماهنگ با توانمندی‌های مردم و متکی به بهره‌برداری مقتصدانه از امکانات ملی ونیز استفاده از فرصت‌های بین‌المللی با حفظ کامل استقلال، لازمه دستیابی به جامعه‌ای پیشرفته و با ثبات است. صیانت از نیروی انسانی به عنوان محور توسعه و برخورداری عادلانه همه قشرها، به ویژه محرومان، از مواهب اجتماعی و جلوگیری از بروز شکاف‌های عمیق اجتماعی از جمله لوازم برنامه توسعه است.
9- مشارکت و رقابت
مشارکت حق مردم است و لازمه موفقیت یک نظام و جامعه سیاسی، شرکت سامان یافته و آگاهانه عمومی در تعیین سرنوشت خود ودر تدوین واجرای برنامه‌های نظام و نظارت همه جانبه ومستمر برآنهاست.
به این منظور رفع موانع مشارکت مردم وگسترش ، تعمیق ،‌ونهادینه کردن آن درتمامی عرصه‌های اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی ،‌علمی ،‌فنی و سیاسی از جمله رسالت‌های اساسی جبهه است، جلب اعتماد و بهره‌مندی از رأی اندیشمندان ، متخصصان و کارشناسان در طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های نظام و استقبال از نقدو نظارت همه صاحبنظران و تأکید بر حضور فعال ومستمر همه قشرها، مخصوصا زنان و جوانان و پذیرش رقابت به عنوان یکی از مجاری اساسی مشارکت و ترویج فرهنگ تعاون و همکاری جمعی ضرورتی انکار ناپذیر است.
10- خردمندی وحکمت
لازمه مدیریت خردمندانه در جامعه اسلامی ، تکیه بر وحی الهی و پندآموزی از دانش و تجربیات بشری است. بهره‌گیری از دستاوردهای گران سنگ گذشته و ارج نهادن به تلاش توان فرسا و ستودنی خدمتگزاران صدیق نظام در تمامی دوره‌ها در سرتاسر میهن اسلامی و درعین حال اهتمام به نقد منصفانه عملکردها ولحاظ نمودن قدرت و ضعف درکنار یکدیگر وکوشش برای اصلاح مداوم راه‌کارها براساس برنامه‌ای مدون و همه جانبه باید نصب العین جریانهای سیاسی وعموم مردم قرار گیرد.
11-منزلت جهانی
وجود ایرانی سربلند، آباد و مستقل در متن جامعه جهانی، آرزوی همه ایرانیان غیرتمند است. با تاکید برسه اصل" عزت، حکمت، مصلحت" می توان به تحکیم وگسترش روابط عادلانه در سطح بین المللی ،‌خصوصاً با کشورهای همسایه، مسلمان و غیرمتعهد پرداخت. حراست از منافع ملی، تلاش برای ارتقای حیثیت جمهوری اسلامی ایران متناسب با شأن تاریخی ، فرهنگی ،‌جغرافیایی و اقتصادی آن ،‌حمایت از حقوق اتباع ایرانی در سراسر گیتی دفاع از حقوق مسلمانان و محرومان به ویژه ملت مظلوم فلسطین مشارکت فعال در اعتلای جامعه جهانی در عین مقابله هوشمندانه و قاطع در برابر فزون طلبی و تهاجم بیگانگان در عرصه‌های گوناگون، از برنامه‌های اساسی جبهه محسوب می‌گردد.
12- نظام مقتدر، خدمتگزار و پاسخگو
مشروعیت مردمی نظام جمهوری اسلامی ناشی از رأی ملت است. نظام مقتدر منتخب ملت نظام کارآمدی است که با اتخاذ سیاست‌های مشارکت جویانه، فراگیر و واقع‌بینانه تمامی ظرفیت‌های نهفته و آشکار کشور و نیز امکانات و فرصت‌های بین‌المللی را در راه نیل به اهداف عالیه نظام به کار گیرد.
حکومت اسلامی ،‌خدمتگزار مردم است نه ارباب آنان ودر همه حال در برابر ملت پاسخگو است وکمک به تحقق چنین نظامی وظیفه همه نیروهای سیاسی است.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.